Eroritako arbolen talatzea / Poda y tala de arboles caidos en Irun

Arbol talatzea / Tala de arbol en Hendaia.

Aterpe eraikitzea eta itxitura ipintzea. / Construcción de cubierta y colocacion de cercado en Bidania.

Arbol talaketa eta itxituren kolokazioa. / Tala de arboles y colocación de cercado en Hospital San Juan de Dios,Donostia.

Plantacion y colocación de cercado en Hondarribia / Itxitura eta landaketa.